Motor za garažna vrata - Comunello RAMPART, SALIENT

Rolo garažna vrata


Rolo garažna vrata se otvaraju okomito, a prilikom zatvaranja namotavaju se na namotnu cijev te na taj način zahtijevaju malo mjesta u garaži. Instalacijom ovog tipa vrata omogućeno je da se strop garaže maksimalno iskoristi što je ponekad dosta bitno. Gornji dio vrata zatvara se u aluminijsku kutiju te se na taj način dobije kompaktan izgled kompletnih vrata.

Vrata se izrađuju od aluminijskih lamela visine 77mm te debljine 19mm. Lamele su ispunjene poliuretanskom pjenom, a dolaze u nekoliko boja. Opremaju se s motorom kojim se upravlja putem daljinskog upravljača, fotoćelijama koje detektiraju eventualnu prepreku dok se vrata spuštaju, te deblokadom u slučaju nestanka struje.

U lamele rolo vrata mogu se ugraditi i svjetlarnici kako bi se omogućio dotok svjetla u garažu, a moguće je ugraditi i ozračnike kako bi se omogućio dotok zraka u garažu.